SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
FAKTURIST fak1tɯris4t l. -u-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[avl. av FAKTURA; jfr t. fakturist]
handel. (föga br.) kontorist l. bokhållare som (huvudsakligen) har till uppgift att skriva l. upprätta fakturor. Fliesberg Handb. f. köpm. I. 1: 86 (1897). Fakturist, van vid virkesfakturering, erhåller .. förmånlig anställning vid större mellansvenskt bruk. SvD(N) 1918, nr 47, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content