SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FEBRUARI feb1a4ri, r. l. m.
Ordformer
(februarius IErici Colerus 1: 26 (c. 1645), Dalin (1851; jämte februari), Heidenstam Svensk. 1: 290 (1908; arkaiserande). februari Dalin Arg. 1733, nr 13, s. 8 (: den 16. Februari; jfr a), Sahlstedt (1773) osv. februarie Horn Lefv. 115 (c. 1657), GBonde (1756) hos Trolle-Bonde Hesselby 149. Anm. I ä. tid användes ordet med genomgående lat. böjning, t. ex.: I .. Februario. RARP V. 1: 183 (1654). Den 7 februarii. CLivijn (1811) i BrefNSkolH 230. Jfr för övr. anm. under AUGUSTI, sp. 2664)
Etymologi
[liksom d. februar, ä. d. februari, t. februar, eng. february, fr. février, av lat. februarius, reningsmånad, till februum, reningsmedel, o. februo, rena, sona, av omtvistat ursprung. — Den moderna sv. formen är, liksom vid JANUARI, JUNI, JULI, AUGUSTI, eg. gen. sg. av det lat. ordet (med sammandragning av ii>i i änd.) o. begagnades urspr. bl. i de under a o. b anförda särskilda fallen. Se för övr. den etymol. avdeln. under AUGUSTI, sp. 2665]
den andra månaden i året; jfr GÖJEMÅNAD, SKOTTMÅNAD. Februari är den kortaste av årets månader. En kall februari. IErici Colerus 1: 26 (c. 1645). Åtskillige sådde (år 1750) vårsäd sist i Februarie. GBonde (1756) hos Trolle-Bonde Hesselby 149. I senare hälften af februari. De Geer Minn. 2: 143 (1892). — särsk.
a) [urspr. gen. av det lat. ordet; jfr ovan samt anm. under APRIL, sp. 2047] med ordningstal (l. adj. sista) ss. attribut betecknande viss dag i månaden; i skrift ofta förkortat till febr. (Den) 1 (första) februari 1924. Then 25 febr. strax effther afftonsången. RA 3: 31 (1593).
b) [urspr. gen. av det lat. ordet; jfr ovan] attributivt, i förb. februari månad. Horn Lefv. 115 (c. 1657). I februari månad år 1820. Rydberg RomD 93 (1874, 1877).
Ssgr: FEBRUARI-DAG. En frisk och klar februaridag. Böttiger 6: 249 (1836).
-HÄFTE(T). av tidskrift o. d. —
-KVÄLL.
-LILJA. [jfr ä. d. hvide februariililier] (föga br.) benämning på den tidigt blommande växten Leucojum vernum Lin. Lyttkens Växtn. 1288 (1912; anfört från Hall.).
-MORGON.
-NATT.
-REVOLUTION(EN). hist. den revolution i Frankrike i febr. 1848 varigm Ludvig Filips monarki störtades o. den andra franska republiken upprättades. Svedelius Statsk. 2: 215 (1868).
-VÄDER. Ett bistert februariväder. Heidenstam Svensk. 1: 290 (1908).
Spoiler title
Spoiler content