SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1924  
FILOSOFISK fil1oså4fisk l. fi1-, l. -ås-, ngn gg -ωs- (filåså´fissk Dalin), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr ofta skrivet philosophisk. -sophsk 1754. -sophisch c. 1609)
Etymologi
[ytterst efter lat. philosophicus, till philosophia (se FILOSOFI)]
1) motsv. FILOSOFI 1; numera bl. dels i uttr. filosofisk(a) fakultet(en), (den vid ett universitet förekommande) fakultet vars läroämnen icke falla inom teologien, juridiken l. medicinen, dels i uttr. som nära ansluta sig härtill, ss. (avlägga en) filosofisk examen, (vid universitet avlägga en) examen i ämnen som tillhöra den filosofiska fakultetens ämnesgrupp. Taga den filosofiska graden, förvärva filosofie doktorsgrad. Filosofisk ämbetsexamen, år 1907 inrättad examen vars avläggande fordras för anställning ss. ordinarie ämneslärare vid allmänt lärovärk o. folkskoleseminarium. Then Philosophische Facultet. Lagförsl. 73 (c. 1609). Rundgren i 3SAH 2: 33 (1887). — särsk.
a) (†) i uttr. filosofisk vetenskap. För Theologis är .. (kunskapen i naturalhistoria) så nyttig och oumjängelig, som någon annan Philosophisk vetenskap. Linné Stenr. 2 (c. 1747). Lagerbring Skr. 86 (1754).
b) [jfr motsv. anv. i eng.] (†) vetenskaplig; ofta: naturvetenskaplig, fysikalisk. (Utan) philosophisk kunskap om Vegetations-ordningen .. kan (ingen) med grund skrifva Jord-Handtering. Serenius EngÅkerm. Föret. 8 (1727). Wallerius ChemPhys. 1: 71 (1759). Et Philosophiskt Instrument. VetAH 1773, s. 6 (om Papins gryta).
c) [efter nylat. lapis philosophorum; benämningen beror på att alkemisterna kallade sig ”philosophi”] (†) i uttr. den filosofiska stenen o. d., ”de vises sten”. Schroderus Os. 2: 719 (1635). NF (1881).
2) motsv. FILOSOFI 2: som består i l. grundar sig på l. hänför sig till filosofi; på filosofiens område; i filosofi; äv.: som kommer filosofien mer l. mindre nära; stundom: abstrakt, svårbegriplig; äv. med anslutning till FILOSOF 1, numera särsk. oeg. l. bildl.: levnadsvis, stoisk, resignerande, spekulativ, djupsinnig, grubblande, mediterande. Filosofiska spekulationer, studier, undersökningar. Hava filosofiska insikter, kunskaper, intressen. Utmärka sig för en gedigen filosofisk beläsenhet, bildning. Ur filosofisk synpunkt. Filosofiskt system, tänkande. Framställningen är alltför filosofisk. En filosofisk natur. Anlägga en filosofisk min. Du ser så filosofisk ut. Med filosofiskt tålamod, lugn. Philosophiska böker. PErici Musæus 6: 42 a (1582). Hög Philosophisk Wijszheet. Ekman Siönödzl. 536 (1680). Filosofiska undersökningar. Sprinchorn PedUtsk. 12 (i handl. fr. 1804). Larsson Id. 12 (1908). — jfr O-FILOSOFISK.
Spoiler title
Spoiler content