SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FIRMERA, v. -ade.
Etymologi
[ytterst av it. o. lat. firmare (se FIRMA, sbst.); jfr KONFIRMERA]
(†)
1) giva (ngt) styrka, stärka, härda. HSH 5: 44 (1617). Ehuru han sin weekliga och swagha Kropp, medh bråtande, rijdande .. firmerat och stärckt hafwer. Palmcron SundhSp. 140 (1642).
2) underteckna. Ty förelägges Herrar Swaranderna .. Firmera en ricktig räckning Per Debet och Credit. VRP 1718, s. 327. Jungberg (1873).
Spoiler title
Spoiler content