SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLOCKEL flok4el, sbst.2, r.; best. -n; pl. -klar.
Etymologi
bot. benämning på arter tillhörande örtsläktet Eupatorium Tourn., i sht den i Sverge ss. vild förekommande arten Eupatorium cannabinum Lin., flox(blomster). Liljeblad Fl. 353 (1798). Svensson Kulturv. 541 (1893). — jfr HAMP-FLOCKEL.
Spoiler title
Spoiler content