SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1926  
FYLLOXERA fyl1okse4ra l. 1032, l. fylok4-sera l. 0302, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr fr. phylloxéra, av nylat. phylloxera, av gr. φύλλον, blad, o. ξηρός, torr. Ordet är bildat 1834 av den franske entomologen EBoyer de Foscolombe o. avsåg urspr. en art bladlöss som kom ekarnas löv att förtorka]
zool. den till bladlössen hörande insekten Phylloxera vastatrix Plan., vinlus, vinrankslus; äv. om den av denna insekt förorsakade sjukdomen på vinrankorna. Holmström Naturl. 1: 143 (1888). Hagman FysGeogr. 196 (1903). — bildl. (Jag gör) långa vandringar .. för att vädra lynnet, hvarpå allt emellanåt en phylloxera slår sig ner. VRydberg (1875) hos Warburg Rydbg 2: 270.
Spoiler title
Spoiler content