SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRBUNDEN förbun4den l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (förbu´nden Weste, förrbùnnd'n Dalin), p. adj. -et, -dne, -dna; -dnare (tillf.) ((†) superl. förbundnesta, pl., ÅgerupArk. Brev 20/6 1754; förbundste, best. sg., Leopold (1783) i 2Saml. 7: 32); adv. (föga br.) -ET.
Etymologi
[p. pf. av FÖRBINDA 7; jfr t. verbunden, d. forbunden. Ordets anv. i sv. beror sannol. väsentligen på inflytande från fr. obligé]
Anm. Övriga anv. av förbunden upptagas under FÖRBINDA. (i särskilt vårdat spr.) förpliktad till tacksamhet, skyldig tack; tacksam; äv. (numera föga br.): som har (ngn) att tacka (för ngt); i sht i brevstil. Göra sig någon förbunden. Eder tacksamt förbundne X. (avslutningsformel i brev). Jag är eder mycket förbunden för allt vad ni gjort för mig i denna sak, och ännu förbundnare bleve jag, om ni kunde ... Pfeif De habitu 281 (1713). Jag är eder alt för mycket förbunden at jag (osv.). Ehrenadler Tel. 115 (1723). Han är sin dumdristiga diärfhet .. allena förbunden därföre, at han nu (osv.). Dalin Arg. 2: nr 33, s. 3 (1734; uppl. 1754. har .. at tacka). Vi äre Commendeuren af flottan högst förbundne, at han (osv.). Nordberg C12 2: 343 (1740). Jag (skulle) blifva oändeligen förbunden, om H:r Arch:rn ville vara så god och (osv.). CAlströmer (1764) hos Linné Bref I. 3: 72. Jag är Eder förbunden för mitt lif. Widegren (1788). jfr: För vänlig hågkomst på min 70-årsdag får jag härmedelst frambära mitt förbundna tack. SvD(B) 1826, nr 311, s. 1 (i annons). — (†) i superl. i adverbiell anv., i förb. med tacka. Leopold (c. 1796) i 2Saml. 9: 27. Patronen .. tackade förbundnast för inbjudningen. Zedritz 2: 213 (c. 1835). ÖoL (1852).
Spoiler title
Spoiler content