SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GARDIAN gar1dia4n, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrivet gua-. gwa- 1629)
Etymologi
[fsv. gardian; ytterst av mlat. g(u)ardianus (jfr fr. gardien), eg.: väktare, uppsyningsman; till fr. garder (se GARDERA); jfr GARDJÄKNE, GUARDIEN]
(i fråga om ä. l. utländska förh.) föreståndare för franciskan- l. kapucinkloster. JMessenius (1629) i HB 1: 117. Gardianen Matthias i gråbrödraklostret. Rydberg Vap. 21 (1891).
Ssg: GARDIAN-VÄRDIGHET~200 l. ~102. (i fråga om ä. l. utländska förh.) Rydberg Vap. 181 (1891).
Spoiler title
Spoiler content