SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GARDIN gardi4n, sbst.1, r. l. m. ((†) f. Lind (1749); n. Messenius Sign. 35 (1612), Kellgren (SVS) 6: 64 (1776)); best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. = (ss. n. -et); pl. -er (HTSkån. 1: 251 (i handl. fr. 1659) osv.) ((†) -or VDAkt. 1736, nr 438).
Ordformer
(gar- 1655 osv. guar- 17251816. ger- 1612)
Etymologi
[liksom d. gardin av nt. o. t. gardine, ä. t. guardine (jfr holl. gordijn, eng. curtain); till ffr. go(u)rdine, co(u)rtine (fr. courtine), av lat. cortina; av omstridt ursprung; jfr KORTINA o. KURTIN]
1) stycke av tyg l. liknande material, avsett att anbringas ss. förhänge l. dyl. innanför fönster o. d.; dels om sådant förhänge som är avsett att utestänga ljus l. obehöriga blickar o. som vanl. göres så, att det kan rullas ned o. upp l. dragas för l. åt sidan; dels om sådant som är avsett till prydnad; jfr JALUSI; stundom: förhänge för dörr(öppning) o. d., portiär, draperi; förr äv. om förhänge för spegel. Ljusa, (hem)-vävda gardiner. En (fönster)luft gardiner (se FÖNSTER-LUFT). Sätta upp gardiner (för fönstren). Draga ned, rulla upp gardinen. 1. .. Speiel med blot gardin. BoupptSthm 22/1 1655. Fönstren äre med gardiner tembligen wäll förwarade. HTSkån. 1: 251 (i handl. fr. 1659). Modée FruR 82 (1738). Alkovens gardiner. Rydberg Sing. 34 (1857, 1865; uppl. 1876: omhängen). Sjödin StHjärt. 56 (1911). jfr BOMULLS-, DRAG-, DÖRR-, FÖNSTER-, HEMSLÖJDS-, HÄNG-, JALUSI-, LÄRFTS-, PRYDNADS-, RULL-, SIDO-, SKJUT-, SPJÄL-, TRÅD-, VAGNS-GARDIN m. fl. — särsk. (i sht förr) om förhänge för l. omhänge kring (större) säng: sparlakan; jfr FÖRLÅT. Messenius Sign. 35 (1612). En dubbel säng .. / Med Damas-täcke och gardiner. Envallsson TokrolNatt. 10 (1791). Dalin 1: 811 (1852). jfr SÄNG-GARDIN.
2) (†) i teater: ridå. Kolmodinus Gen. D 6 a, 7 b (1659). Vid denna .. (tablå) faller Gardinen. Envallsson Julaft. 75 (1801).
3) (i vitter stil; jfr dock slutet) i överförd l. mer l. mindre bildl. anv. (av 1 l. 2). At man säkert må god Natt i Fampnen taga / Skal Luften sit Gardin för alla Sänger draga. Spegel GW 149 (1685). Wirsén Vis. 49 (1899). — särsk. (vard., mindre br.) om kvinnohår kammat ned över öronen likt gardiner. Håret (var) kammadt i ”gardiner”. Fahlcrantz Kyrkoh. 76 (1907). jfr HÅR-GARDIN.
Ssgr (till 1): A: GARDIN-BAND, n. (gardin- 1846 osv. gardins- 1852) särsk.: band varmed nedre delen av draperad (prydnads)gardin uppfästes; äv.: band på vilket (skjutbar) gardin fästes. VexjöBl. 1846, nr 7, s. 4.
-BRÄDE. (gardin- 1886 osv. gardins- 1805) (i vissa trakter) (av ett bräde gjord, enklare) kornisch; jfr -LIST. BoupptVäxjö 1805. PT 1896, nr 58, s. 3.
-FRANS. (gardin- 1808 osv. gardins- 1824) DA 1808, nr 6, Bih. s. 1. Klint (1906).
-HÅLLARE, r. l. m. (gardin- 1799 osv. gardins- 1824) av trä l. metall gjord hållare som anbringas vid nedre delen av fönsterkarm till fäste för gardinband; äv.: (till uppfästande av draperad gardin avsett) gardinband. BoupptVäxjö 1799. 5 par Gardinhållare af snörmakeri. Därs. 1856. Adler Meyer 208 (1893).
-KAPPA, r. l. f. (gardin- 1738 osv. gardine- 1855. gardins- 1755) till prydnad avsedd, vågrätt anbragt gardin, som täcker översta delen av fönster o. dyl. o. ofta bildar midtstycke mellan två sidogardiner. BoupptVäxjö 1738. Inger hade haft gardinkappor för fönstren. Oterdahl Skram 381 (1919).
-KÄPP. (smal, enklare) gardinstång. BoupptVäxjö 1842. WoH (1904).
-LIST. (i vissa trakter) kornisch; jfr -BRÄDE. SydsvD 1870, nr 1, s. 3. Cannelin (1921).
-MÅLNING. (gardin- 1850 osv. gardine- 1698) särsk. (numera knappast br.): dekorativ målning som föreställer gardiner (l. draperier). Denne Stufwa, så wähl som Barn och Book-Cammaren och förstufwan, har Hr Probsten .. låtit .. med Gardine-Måhlning nedan kring uthzijra. OfferdalKArk. N II 1, s. 48 (1698). Brunius SkK 607 (1850).
-RING. (gardin- 1642 osv. gardine- 1675. gardins- 17491865) särsk.: ring med vilken gardin fästes på stång l. dyl. 2 bref gardin ringer. BoupptSthm 30/3 1642. Rinman 2: 983 (1789). KatalSonesson 1895, s. 195.
-SNÖRE. särsk.: snöre varmed rullgardin drages ned resp. rullas upp. Larsen (1884).
-STÅNG. (gardin- 1655 osv. gardins- 1847) stång (av trä l. metall) på vilken prydnadsgardin l. skjutbar gardin fästes; stång (av trä) på vilken rullgardin rullas upp. Gardijn Stänger til 4 Sängar. BoupptSthm 19/5 1655. Freja 1874, s. 34.
-TYG. (gardin- 1845 osv. gardins- 17561852) SvSaml. 1: 5 (i handl. fr. 1756). Forssell Stud. 2: 306 (1880, 1888).
B (†): GARDINE-KAPPA, -MÅLNING, -RING, se A.
C (†): GARDINS-BAND, -BRÄDE, -FRANS, -HÅLLARE, -KAPPA, -RING, -STÅNG, -TYG, se A.
Spoiler title
Spoiler content