SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GARIBALDI- gar1ibal3di~
Etymologi
[av namnet på den it. frihetshjälten Giuseppe Garibaldi († 1882), för vars kostym den röda blusen var karakteristisk]
i ssgr.
Ssgr (numera knappast br.): GARIBALDI-BLUS. lång damblus, urspr. av högröd färg. Kleen Kvinn. 179 (1910; i fråga om förh. på 1860-talet). Sömnadsb. 65 (1915; i fråga om förh. på 1870-talet).
-LIV. = -BLUS. Vitt, g(e)n(om)skinligt s. k. Garibaldi-liv m(ed) en rad ljusblå knappar o(ch) vid halsen inträdda, ljusblå band. Kjellin Troili 2: 237 (1917; i skildr. av damporträtt från 1866). Linder Tid. 165 (1924; i fråga om förh. på 1870-talet).
Spoiler title
Spoiler content