SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GESCHICK, sbst.; pl. -er (Tilas, Rinman (1788)).
Etymologi
[av t. geschick, n. (jfr SKICK)]
(†) bärgv. bärgart l. mineral som plägar åtfölja malm av visst slag o. som därför kan tjäna till ledning vid sökande efter malm, lagerart, gångart; äv. om bärglager i allm. Hiärne Berghl. 437 (1687). Tilas PVetA 1765, s. 25. Rinman (1788). — jfr DAG-GESCHICK.
Spoiler title
Spoiler content