SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GESCHIRR, n.
Ordformer
(-sk- 1561 (: sölffwergeskir)1669 (: Sölfwergeskier). -sch- c. 1700. -ir 1561 (: sölffwergeskir)1636 (: Diskeschir). -ier 1669 (: Sölfwergeskier). -ijr 1642 (: Guld-geskijr). -irr c. 1700)
Etymologi
[av t. geschirr, av ovisst urspr.]
(†) koll.: redskap; husgeråd; äv.: seldon o. d. Doch alt geschirr med häst och vagn / Han åt de sina låter. Rudeen Vitt. 325 (c. 1700). — jfr DISK-, GULD-, SILVER-GESCHIRR.
Spoiler title
Spoiler content