SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GLYCERID glys1eri4d l. gly1-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. glyceride; bildat till stammen i GLYCERIN]
kem. kemisk förening av glycerin o. ”feta” syror, glycerinester. Keyser Kemien 3: 186 (1876). LAHT 1886, s. 17. 2UB 7: 477 (1903).
Spoiler title
Spoiler content