SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRAVA gra3va2, v.3 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[eg. samma ord som GRAVA, v.1, o. åsyftande fiskens nedgrävning i marken; jfr GRAV, adj.3]
1) (i Norrl., starkt bygdemålsfärgat) i ssgr: lätt salta (fisk) o. låta (den, eg. nedgrävd i marken) surna.
2) [överförd anv. av 1] kok. bereda (fisk, i sht lax, äv. t. ex. sik o. strömming) gm att sönderstycka den o. ingnida den med salt, vanl. jämte socker o. salpeter, samt pressa den; stundom i fråga om annat sätt att tillreda l. konservera fisk; ofta i p. pf. Grafvad Strömming. Hagdahl Kok. 331 (1879). Landsm. 1926, s. 42. Gravad lax. Bergman LBrenn. 18 (1928).
Ssgr: (1, 2) GRAV-FISK. (i Norrl., starkt bygdemålsfärgat) gravad fisk. Hülphers Norrl. 2: 46 (1775; från Jämtl.). Keyland Allmogekost 2: 65 (1919; från Härjed.).
(2) -LAX. [jfr Lidén i StudNordFilol. I. 1: 21 f. (1910)] i sht kok. gravad lax. VetAH 1752, s. 97. Walin Födoämn. 70 (1906).
Spoiler title
Spoiler content