SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GUERRE 4r l. 4r, r.; best. -en.
Etymologi
[av fr. guerre, eg.: krig, från ngt germanskt spr.; jfr fht. werra, förvirring, strid (se FÖRVIRRA o. VIRRIG)]
spelt. ett slags biljardspel (i sin nuvarande form spelat med två bollar av minst tre personer). Derpå spelade han bort en veckas aflöning på guèrren. Hedberg 4År 70 (1857). Wilson Spelb. 91 (1888). 3NF 3: 287 (1924). Anm. I samma bet. förekommer äv. det rent fr. uttr. à la guerre. Spela flere hvar och en med sin boll, kallas det att spela à la guerre. HBiblSällsk. 2: 99 (1839). Ekbohrn (1904).
Spoiler title
Spoiler content