SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GÖRTZ gœr3ts, äv. j-, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(g(i)ers- 17641781. görs- 17541876. görtz- (goertz-, giörtz-, görds-, görts-) 1723 osv.)
Etymologi
[efter G. H. v. Görtz, under de sista åren av Karl XII:s regering (från 1716) ledare av Sverges finansväsen (avrättad 1719)]
1) ss. första led i ssgr vilka utgöra namn på sv. mynt (av det slag) som utmyntades under v. Görtz' ministertid.
2) num. karolinmynt (gällande en l. två l. fyra karoliner) utmyntat 1718. Nordberg C12 2: 674 (1740).
Ssgr (till 1; num.): A: GÖRTZ-DALER. (görtz- 1723 osv. görtza- 17761892. görtze- (gerse-, gierse-) 17641781) under tiden 17151719 utmyntat sv. mynttecken av koppar (”nödmynt”), bärande i prägeln ”1 Daler S. M.” (dvs. silvermynt) o. avsett att gälla för detta värde; äv.: görtskarolin. VRP 14/3 1723. 2 Tumlare med 12 Görsadalrar. BoupptVäxjö 1876. 2NF 13: 1121 (1910). 3NF 9: 168 (1928).
-DUKATON. sv. silvermynt utmyntat 1718 o. i prägeln bärande ”fyra caroliner” o. ”2 DSM” (dvs. 2 daler silvermynt). (Gjörwell o.) Bergklint Sam. Bih. 34 (1775).
-KAROLIN. sv. silvermynt utmyntat 1718 o. i prägeln bärande ”en carolin” o. ”½ DSM” (dvs. 1/2 daler silvermynt); i pl. äv. om 1718 utmyntade sv. karolinmynt oberoende av valören. (Gjörwell o.) Bergklint Sam. Bih. 34 (1775).
B (†): GÖRTZA-DALER, se A.
C (†): GÖRTZE-DALER, se A.
Spoiler title
Spoiler content