SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALK, sbst.
Etymologi
[avledn. av HAL, adj. 3 l. HALA, v.1 2]
(†) halhet, opålitlighet o. d. Hwar och een kan döma medh hwadh för otroo och halk dhen Herren (dvs. kurfursten av Brandenburg) hafwer medh K. M:tt (dvs. Karl X Gustav) omgått. RARP 6: 315 (1658).
Spoiler title
Spoiler content