SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HALLA, v.2 -ade. vbalsbst. -NING (PH 5: 3518 (1753), Dalin (1852)).
Etymologi
[jfr ä. d. halle; avledn. av HALL, sbst.2 2]
(†) besiktiga l. godkänna (varor) på ”hallen”; hallstämpla (se d. o. 1). Varor .. (må) blifva til nästa Stad försände at ther besiktigas, Hallas och Stämplas. CommercecollKungör. 23/3 1742, s. 5. PH 5: 3519 (1753). Vare ej tillåtit, at färga något Ylletyg, som icke rått blifvit hallat. Därs. 6: 4207 (1756). Jungberg (1873). — jfr O-HALLAD, p. adj., RÅ-HALLNING.
Spoiler title