SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HALLA, v.4, anträffat bl. i p. pf. hallad.
Etymologi
[jfr sv. dial. halla, slutta, luta, ä. d. halde, luta, vissna, skada, d. dial. halde (sig), bliva sämre, nor. dial. halla, luta, till sv. dial. hall resp. d. dial. hald o. nor. dial. hall, lutande, motsv. fht. hald, feng. heald; jfr HALL-]
(†) försämra; utspäda (salpetersyra). Starkt halladt Skedvatten med hälften rent vatten utspädt. VetAH 1774, s. 7. Rinman 2: 514 (1789).
Spoiler title