SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALMSTAGFISKE, n.
Etymologi
[möjl. felaktigt för HORNSTAGGFISKE, av HORNSTAGG o. FISKE]
(†) fångst av (ngn fisk som liknar) spigg? Murenius AV 279 (1654).
Spoiler title
Spoiler content