SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALSTER hal4ster, sbst.1, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[dialektform (med oursprungligt h) utgående från l. sammanhängande med JOLSTER; jfr ALSTER, sbst.1]
(bygdemålsfärgat i vissa trakter) växten Salix pentandra Lin., jolster; jfr ALSTER, sbst.1 1. Linné FlSv. nr 792 (1745; fr. Dalarna). Retzius FlOec. 639 (1806). Henriksson Hledn. 12 (1890; fr. Dalarna).
Spoiler title
Spoiler content