SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALV- ssgr (forts.):
(4) HALV-TOK. (numera föga br.) halvtokig människa. Hon war .. icke annat ähn ett halftook. Rääf Ydre 3: 158 (cit. fr. 1610). Östergren (1926).
(4) -TOKIG, förr äv. -TOKOT. icke riktigt klok l. normal, halvgalen, halvfnoskig. BtHforsH 3: 155 (1640). Fallen för äfventyr, skrytsam och besynnerlig i sitt uppförande, så att han af många ansågs halftokig. Englund Ged. 74 (1853).
-TOLFTE, se HALV 1 f.
(4) -TOM, adj. bl. till hälften fylld, nästan tom, tämligen tom. CAEhrensvärd Brev 1: 152 (1788). Med halftom mage. Calonius 3: 77 (1798). (Prästen) kastade en hastig blick öfver den halftomma kyrkan. Roos Skugg. 173 (1891).
Spoiler title
Spoiler content