SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALV- ssgr (forts.):
(1) HALV-TRAPPA. om vardera avdelningen av en i två delar avdelad trappa (mellan tvenne våningar); trappa motsvarande halva höjden av en normal våning. Lind (1749; under absatz). 4 halftrappor upp. PT 1892, nr 44, s. 1.
(1) -TRAVE. landt. mindre trave (innehållande ungefär hälften så många kärvar som en ”heltrave”). Holmberg Bohusl. 2: 78 (1843). LB 2: 98 (1900).
-TREDJE, se HALV 1 f.
-TRIND. särsk. bot. till 1, om stam o. d.: på ena sidan trind o. på den andra platt. Retzius Djurr. 190 (1772). Forssell InlBot. 133 (1888).
(4) -TROLL. varelse som (enl. folktron) till hälften är ett troll. Halftroll och dvärgar. JGHallman Vitt. 190 (1735). Roos Norrsk. 38 (1897).
(4) -TROPISK. (i fackspr., föga br.) subtropisk. Halftropiska kulturväxter. Roth 1Geogr. 240 (1881). Klimatet (i Louisiana) är halftropiskt. 2NF 16: 1162 (1912).
(1) -TROPP. (förr) mil. truppavdelning som utgör hälften av en tropp; jfr GRUPP, sbst.1 2 b. NF 6: 108 (1882). Tingsten FormTakt. 7 (1889). Förtrafskvadronen afdelar .. 1 halftropp såsom spets. Dens. o. Hasselrot 55 (1902). jfr RIKT-HALVTROPP.
Ssg: halvtropp-chef. (förr) mil. SvTidskr. 1871, s. 330.
(1) -TROSS. (i fackspr.) = HALV-PLANK. Ambrosiani DokumPprsbr. 96 (i handl. fr. 1773). Halfplank eller halftross kallas gröfre bräder som hålla minst 3,7 cm. .. i tjocklek; användas företrädesvis till golfbräder. Cnattingius Skogslex. (1874, 1894).
(1) -TRYCK. språkv. i fråga om accent: biton (se d. o. 4), bitryck, semifortis. Wulff Värsb. 39 (1896). Brate SvSpr. 10 (1898).
(4) -TRÄDE, n., l. -TRÄDA, r. l. f. landt. jfr GRÖN(FODER)-TRÄDE. Salander Gårdzf. 135 (1731). På lättare jord och där sommaren är längre kan det hela sommaren upptagande helträdet ersättas af halfträde, d. v. s. jordens bearbetning och gödsling under tiden mellan skörd och sådd eller mellan radsådda växter. 2NF 30: 130 (1919).
Spoiler title
Spoiler content