SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALV- ssgr (forts.):
HALV-TON ~tω2n, r.
1) mus. o. fys. till 1, om var särskild av den kromatiska skalans intervaller l. av de två mindre intervallerna i den diatoniska skalan (den minsta intervall som förekommer i det vanl. tonsystemet), halvt tonsteg; motsatt: helton. Camar ton är en hel eller 2 half-toner diupare än Chorton. Hülphers Mus. 318 (1773). Bergenson Mus. 19 (1903). Dragspelet med dess brist på halvtoner hotade att fördärva (folkmusiken). Flodström SvFolk 183 (1918). särsk. (i sht fys.) i uttr. stor, liten halvton. Liten halfton. Det intervall hvars proportion är 25 : 24 (c-ciss, dess-d o. s. v.). Höijer MusLex. 262 (1864). Stor halfton. Det intervall hvars proportion är 16 : 15, t. ex. h—c. Därs. 479. Moll Fys. 4: 19 (1901).
2) konst. till 4; i målning, etsning, fotografi o. d.: mellanton som betecknar övergång från ljus till skugga. Scheutz Ritk. 158 (1832). Nyblæus Fotogr. 80 (1874). 2NF 30: 189 (1919).
-TON-BILD. konst. till -TON 2. 2NF 2: 495 (1904).
-TON-ETSNING. konst. till -TON 2. SD(L) 1896, nr 438, s. 3.
(1) -TONSTEG~02. mus. halvt tonsteg; jfr -TON 1. Diatoniskt kallas halftonsteget mellan två toner, stående på olika grader af notsystemet, t. ex. c-dess; kromatiskt kallas halftonsteget mellan två toner på samma grad, t. ex. c-ciss. NF 6: 544 (1882).
(4) -TORKA, v. [fsv. halfftorkadher, p. pf.] till hälften torka; tr. o. intr.; särsk. i p. pf. i adjektivisk anv.: till hälften torkad l. förtorkad l. uttorkad. Lind (1749; under welcken). De halftorkade grenarne. Skogvakt. 1894, s. 83. Säden .. får halftorka på marken och skylas sedan. SD(L) 1902, nr 527, s. 3.
(4) -TORR. [fsv. halfthör] till hälften torr, icke fullt torr; nästan torr. G1R 25: 270 (1555). Maten (i fäbodarna i Dalarna) är .. halftorrt, halfsurt kött. Linné Ungd. 2: 292 (1734). I händelse af ogynnsamt väder, kan man nödgas vålma höet, innan det blifvit halftorrt. LB 2: 68 (1899). särsk.
a) tekn. i uttr. (den) halvtorra metoden, i fråga om tegeltillvärkning. SD(L) 1898, nr 478, s. 3. Halftorra metoden. Vid denna metod användes leran i lufttorrt tillstånd och fuktas endast obetydligt. TT 1898, K. s. 75.
b) [efter fr. demi-sec] om vin: midt emellan ”torr” o. ”söt”. 2NF 5: 48 (1905). Serner YussufKh. 113 (1916).
(4) -TOSING. (starkt vard.) halvtokig människa. VDAkt. 1763, nr 509.
Spoiler title
Spoiler content