SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HAMN-FOGDE, sbst.2, -LAG, sbst.2, se HAMNA, sbst.1 ssgr.