SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HANDELBAR, adj.
Etymologi
[till HANDEL l. HANDLA; efter t. handelbar]
(†) som kan vara föremål för handel. (Vid skeppsbrott bärgat gods,) hwilket de (dvs. strandrövarna) .. såsom wälfången egendom nyttia och emellan sig lika som en handelbar wara föryttra. Stiernman Com. 5: 678 (1697).
Spoiler title
Spoiler content