SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEPATIT he1pati4t, äv. hep1-, sbst.2, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom eng. hepatite av t. hepatit; benämningen först använd 1800 av den t. mineralogen DLGKarsten o. bildad till HEPAR i anslutning till mineralets tidigare, av Cronstedt (Min. 25 (1758)) givna namn lapis hepaticus]
miner. benämning på ett slags bituminös tungspat: leversten. Erdmann Min. 452 (1853). 2NF (1909).
Ssg: HEPATIT-BOLL. miner. jfr BOLL 1 d. GWahlenberg i Svea 1: 56 (1818).
Spoiler title
Spoiler content