SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOJENING, f.
Ordformer
(-ye-)
Etymologi
[sannol. bildat till nt. (o. t.) hojahnen, hagänen m. m.; av nt. hoog, hög (t. hoch, se HÖG, adj.), o. nt. jahnen, gäspa (jfr t. gähnen; se GINA, v.3)]
(enst., †) eg.: gäspande; dåsande, slöande. Löse Quinfolk, som på sin egen hand sittia, och mehra till odygd, röfwerij och hoyening inclinerade äro, än att giöra någodt som godt är. LReg. 285 (1676).
Spoiler title
Spoiler content