SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOLTSFÖRSTER hol3ts~fœr2ster, m.; best. -n; pl. -förstrar (Thelaus); l. HOLTSFURSTE ~fur2ste, förr äv. HOLTSFÖRSTE, m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(holts-, holtz-. -furste 17231857. -fürster 1730. -förste 17401763 (: HoltzförsteLöhn). -förster 17301865 (: Holtzförstrar, pl.))
Etymologi
[liksom ä. d. holtsførster, -fyrste av t. holzförster resp. ä. t. holzfürst; förra leden är holz, skog (se HOLT, sbst.1); senare leden är förster, skogvaktare, samma ord som FORSTER, o. ofta förvanskat till fürst (se FURSTE)]
(förr) titel för viss tjänsteman inom jägeristaten med underjägmästares tjänsteställning o. med värksamhet i södra Sv. l. på Gotl. 2RA 1: 206 (1723). Weste (1807). Thelaus Skog. 134 (1865; i fråga om ä. förh. i Smål.).
Spoiler title
Spoiler content