SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOMONYMI -nymi4 (håmånymi´Dalin), r. (f. Dalin (1852), Lundell); best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr t. homonymie, eng. homonymy, fr. homonymie, lat. homonymia; av gr. ὁμονυμία; till HOMONYM]
(i fackspr., i sht språkv.) motsv. HOMONYM I o. II: förhållandet att ett ord är homonym till (homonymt med) ett annat; motsatt: synonymi. Pfeiffer (1837). 2NF 38: 452 (1926). särsk. naturv. motsv. HOMONYM I slutet o. II slutet. BotN 1843, s. 132. Därs. 1892, s. 87.
Spoiler title
Spoiler content