SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HULLIG, adj.2
Etymologi
[av t. huldig, till t. huld (se HULD, sbst.1)]
(†) trofast, trogen; jfr HULD, adj. 1 a β. (Vi hava) för velvillig och hullig troo tienst, som denne vår troo tienare Hans Ericksson .. oss .. bevist hafver (givit honom frälse på vissa skattegods). G1R 28: 216 (1558).
Spoiler title
Spoiler content