SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HULLAD hul3ad2, p. adj.2; n. -at.
Ordformer
(huld- 17561906. hull- 18201916)
Etymologi
[bildat till HULLING]
(i vissa trakter) försedd med hulling. Et .. huldat spjut. VetAH 1756, s. 208. Flakar af hvassryggadt korsvirke, på öfre sidan försedda med tätt sittande, huldade taggar, hafva .. utlagts för fångst af björn, älg o. s. v. Fatab. 1906, s. 118. Modin GTåsjö 45 (1916).
Spoiler title
Spoiler content