SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HULLER OM BULLER hul4er om bul4er, adv. o. sbst. n. oböjl.; förr äv. BULT OM BULT l. HOLL ÖVER BOLL l. HULLERBULLER l. HULT OM BULT l. HULTER OCH BULTER.
Ordformer
(bultom bult 1639. holl öffuer boll 1615. hullerbuller 1712. huller buller 1842. huller om buller 1731 osv. hullerombuller (huller-om-buller) 17911898. hult om bult c. 16701749. hulter och bulter 1755)
Etymologi
[liksom d. hulter til (ä. d. äv. de l. om) bulter, efter nt. huller (hulder) de buller (bulder), hulter de l. un bulter, hulterpulter, hullerbuller, motsv. t. holter (die) polter; jfr holl. holderdebolder. Enligt den allmänna uppfattningen är ordets (uttryckets) senare led mnt. bulder (se BULLER) resp. t. poltern (se BULLRA). Den förra leden, nt. huller resp. t. holter, är snarast sekundärt bildad ss. rimord med h- efter ngt ord med liknande bet., möjl. nt., t. holpern, vara knagglig, gå ojämnt, snava. Jfr med avs. på dylika bildningar d. hurlumhej, nor. dial. huldr-um-hei, t. heuster die peuster, holl. hobbeldebobbel, eng. higgledypiggledy, hurly-burly m. fl.; jfr äv. hindustan. ulṭā pulṭā, huller om buller (se Pott Die Zigeuner 2: 191 (1845)). — Med avs. på formen hult om bult jfr sv. dial. (Södermanl., Närke) hult om bult, möjl. uppkommet gm förkortning (utbyte av en förmodad pl. mot sg.) av huller om buller l. dyl.; jfr nyisl. holt og bolt. — jfr HUMMEL OM DUMMEL, HUMMER OM DUMMER. — Formen holl över boll är lånad från holl. hol over bol, upp o. ned, hux flux, i oordning, eg.: ”hålet” (dvs. anus) över ”klotet” (dvs. huvudet)]
(i sht vard.)
I. adv.
1) utan reda o. ordning, om vartannat, i oreda, i ”en enda röra”; förr äv.: i hast, på slarv. Holl öffuer boll vthan någhon ordning. Petreius Beskr. 4: 11 (1615). (Sv.) Huller om buller, (t.) holter-polter, .. eilends. Lind (1749). Vid de private Byggnaders Construction är aldeles intet at lära (i Paris): .. I almänhet sker murningen med Moilon som är en ovårdig lösare och hårdare sten .., med denne muras huller om buller, utan redige skift. Palmstedt Resedagb. 70 (1779). Han väntade att få se allt huller om buller — men .. allt var i prydlig ordning. Wetterbergh Selln. 257 (1853). Bremer GVerld. 3: 25 (1861). Och så jag som gissar, hugger i vädret, träffar det rätta — huller om buller — och så skratt och väsen. VBenedictsson (1884) hos Lundegård Benedictsson 187. I denna grop hade de stupade krigarna vräkts ned huller om buller. Fornv. 1926, s. 34.
2) (†) vind för våg, på en slump. (Jag) månge härlig' håfvor / Lät fara hult om bult. Wennæsius Vitt. 211 (c. 1670). (Sv.) Der går allting huller om buller. (fr.) C'est la cour du Roi Pétaud. Nordforss (1805). Fahlcrantz 2: 36 (1826, 1864).
II. sbst.: virrvarr, oreda, oordning, röra. Spegel 196 (1712). Låta ögats, under dagen insupna, bilder .. (under sömnen) hvimla i ett sanslöst huller om buller. Nicander Hesp. 71 (1835). Allt bildade ett huller om buller utan att smaka samlare eller museum. Strindberg Hafsb. 129 (1890). En oordnad lekkammare med skatter af alla slag i brokigt huller om buller. Levertin Diktare 117 (1898). Laurin Folkl. 117 (1915). (†) Han har funnit Bibliothequet i den fullkomligaste oordning, alt i huller om buller, fullt med dam. JJBjörnståhl (1772) i 1Saml. 1: 53.
Ssg (till I 1): HULLEROMBULLER-EROTIK. (tillf.) En nation af män och kvinnor, som bedref hullerombullererotik vore dömd till undergång på rent naturliga grunder. Öberg Makt. 2: 198 (1906).
Spoiler title
Spoiler content