SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYLLESNOK, i bet. 1 n., i bet. 2 m.||ig.
Etymologi
[senare ssgsleden vbalsbst. till SNOKA; förra ssgsleden är antingen HYLLEST 2 l. en motsvarighet till fsv. hylle, gunst]
(†)
1) fikande efter gunst. Hyllesnook är offta bättre än åhrslöhn .. (dvs.) Mången måår bättre wedh accidentier och gåfwor, än wedh ordinari löhnen. Grubb 358 (1665).
2) gunstsökare, lismare. Laurelius Opusc. 4: 48 (1665).
Spoiler title
Spoiler content