SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYLLE hyl3e2, sbst.3, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[efter t. hülle, f., bildat till hüllen (se HÖLJA, v.); jfr d. hylle]
(i sht i fackspr.) ngt som inhöljer l. omsluter ngt, hölje, omslutande hinna o. d. VetAH 1815, s. 277. (Växt-)fröna ligga aldrig bara, utan hafva omkring sig något hylle, som skyddar dem. Berlin Lsb. 155 (1852). KarolInst. 3: 401 (1910). Det egentliga ägget omges af flera yttre hyllen. 2NF 33: 1165 (1922). — jfr FOSTER-, FRUKT-, FRÖ-, OM-, SLEM-, ÄGG-HYLLE m. fl. — särsk.
a) (†) bot. hos buksvampar: peridie. VetAH 1815, s. 108. Areschoug LbBot. 405 (1863).
b) bot. de blad i en blomma vilka omgiva o. skydda befruktningsdelarna, blomhylle; förr äv.: blomfoder. Dubbelt hylle, hylle bestående av tvenne olikfärgade bladkransar, blomkrona o. blomfoder. Enkelt hylle, hylle bestående av en enda l. tvenne likfärgade bladkransar. Ahlman (1872). Berlin Lrb. 92 (1876). Almquist o. Lagerstedt 25 (1878). Skårman Forssell 202 (1898).
Ssgr (bot.): HYLLE-BLAD, sbst.2 (sbst.1 se sp. 1623).
1) (†) fjälliknande blad utanför hyllet, blad i ytterfoder. Hartman Bot. 66 (1843).
2) till b: i blomhylle ingående blad. NF 2: 646 (1877). Forssell LbBot. 200 (1890).
-BORST. (föga br.) till b: borstliknande hylleblad (i bet. 2). Lindman NordFl. 3: 329 (1905).
-FJÄLL.
1) (†) = -BLAD 1. Hartman Bot. 66 (1843). Ahlman (1872).
2) (föga br.) till b: reducerat, fjälliknande hylleblad (i bet. 2). Elfving Kulturv. 198 (1895). Lindman NordFl. 3: 341 (1905).
Spoiler title
Spoiler content