SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄSTHOV häs3t~hω2v, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(häst- 1706 osv. hästa- 15411742. häste- 1589 (: Hästehoff grääs watn)1906)
Etymologi
[jfr d. hestehov, t. pferdehuf, eng. horsehoof; av HÄST o. HOV, sbst.1]
1) en hästs hov. Jes. 5: 28 (Bib. 1541). Häst-hof .. (kan nyttjas) til lim-kokning. Fischerström 1: 13 (1779). Vid middagstiden hörde jag ljudet af hästhofvar i dalen. Flygare Kipling Puck 31 (1906).
2) (numera knappast br.) om stort ostron (vilket till formen påminner om en hästhov). Af de hos oss förekommande ostronen nyttjas de största eller de så kallade ”hästhofvarne” endast till matlagning. Hagdahl Kok. 398 (1879).
3) [namnet givet på grund av att bladen på ifrågavarande ört till formen påminna om en hästhov] örten Tussilago farfara Lin., hästhovsört; jfr HÄST-BLAD. Franckenius Spec. A 4 b (1638). Emot Lunge-siukan brukar man stött Häst hof (Tussilago). Celsius HushAlm. 1741, s. 30. Hästhofven .. är af Svenska växter den först blomstrande om våren. Regnér Begr. 276 (1803). Lindman NordFl. 3: 16 (1901).
4) (†) = HOV-SVAMP 1. Fries Svamp. 11 (1861).
5) [namnet givet på grund av att bukfenorna hos ifrågavarande fisk vuxit samman så att de till formen påminna om en hästhov] (†) benämning på en varietet(?) av fiskarten Cyclopterus lumpus Lin., sjurygg, stenbit. Linné MusReg. 57 (1754).
Ssgr (i allm. till 3): A (†, utom i -OLJA, -SMÖRJA): HÄSTHOV-GRÄS. (†) hästhovsört; anträffat bl. i ssgn HÄSTHOVGRÄS-VATTEN, dekokt på hästhovsört. Hästehoff grääs watn, är och så gott för Pestilentzien. Berchelt PestOrs. F 4 a (1589).
(1) -OLJA, r. l. f. (i sht i fackspr.) = HÄST-ISTER 2. Hästhofolja .. är en fet, icke torkande olja, som finnes i hästhofven och afskiljes derur vid kokning med Vatten. Ekenberg (o. Landin) (1891).
(1) -SMÖRJA, r. l. f. hovsmörja. Ekenberg (o. Landin) (1891).
-ÖRT, se C.
B (†): HÄSTHOVE-BLAD, se C.
C: HÄSTHOVS-BLAD. (-hove- 1759. -hovs- 1777) blad av hästhovsört. Haartman Sjukd. 113 (1759). 2NF 30: 467 (1920).
-BLOMMA, r. l. f. blomma (se BLOMMA, sbst. 1 a) av hästhovsört; äv. (numera föga br.): hästhovsört. PH 11: 311 (1777). PT 1908, nr 150 A, s. 3.
-ROT. (numera bl. tillf.) rot av hästhovsört. Lindh Huuszapot. 110 (1675).
(jfr 3) -ÖRT. (-hov- 17591881. -hovs- 1805 osv.) = HÄSTHOV 3. Nordenflycht RönLandh. 621 (1759). Fries Ordb. 46 (c. 1870).
Spoiler title
Spoiler content