SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IDE, sbst.2, n.? (f. Möller (1790, 1807)).
Etymologi
[antingen av ett icke uppvisat fsv. idhe (se den etymol. avdeln. under ID, sbst.2) l. avledn. till ID, sbst.2, efter mönstret av BJÖRKE : BJÖRK, EKE : EK osv. l. lösryckt ur ssgr, ss. IDE-GRAN, -HÄCK, -SKOG osv. (se ID, sbst.2 ssgr)]
(†)
1) koll.: idegran(ar), idegransträd. De ställen, hvaräst .. törne, ijde, een .. och annat dylickt i ymnoghet vexa. Bromell Berg. 72 (1730). Ide, Taxus, .. planteras i Trägårdar, som en prydnad. Dahlman Humleg. 58 (1748). Möller (1790, 1807).
2) ved l. virke av idegran? Nemnich Waarenlex. 93 (1797).
Ssgr, se under ID, sbst.2
Spoiler title
Spoiler content