SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IDOLATRI id1olatri4 l. i1d-, l. -å-, stundom -ω-, äv. 01—, ngn gg IDOLOLATRI id1olol1atri4 l. i1d-, l. -ål-, stundom -ωl-, l. -lå-, stundom -lω-, r. l. f.; best. -en l. -n.
Ordformer
(idolatri 18141926. idoloatri 17161924)
Etymologi
[jfr t. idolatrie, eng. idolatry, fr. idolâtrie; av mlat. idolatria, haplologisk sidoform till lat. idololatria, av gr. εἰδωλολατρεία, av εἲδωλον, bild (jfr IDOL), o. λατρεία, tjänst, dyrkan]
(numera föga br.) bilddyrkan, avgudadyrkan, avguderi; äv. bildl. Swedberg Schibb. 275 (1716). Den obetingade lydnaden mot statens lagar betecknades till och med av en talare .. som en form av vidskeplig idolatri. Fogelqvist ResRot 25 (1926).
Spoiler title
Spoiler content