SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
I, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-FYLLA, -nad o. -ning (se d. o.). fylla i. JBureus (1602) hos Lindroth Bureus 85 (: ifyld, p. pf.). särsk.
1) fylla (ett kärl, ett tomrum, en hålighet o. d. med ngt); fylla (ngt i ett kärl osv.); jfr FYLLA, v. 1 o. 1 i. Linc. (1640; under confercio). Under det han .. ifyllde bägaren. Wikner Vitt. 16 (1863). Boningslänga, uppförd af korsvirke och ifylld råsten med brädklädsel och bräduppgaflar. PT 1899, nr 218, s. 1.
2) utfylla (ngt som fattas, en lucka, brist o. d.), komplettera, supplera; stundom äv.: tillägga, tillfoga; särsk. i fråga om blankett o. d. med tomrum för inskrivande av uppgifter som skola lämnas. Får jag lof, mine Herrar, .. att ifylla mitt annars magra tal med andras anmärkningar ..? Celsius i 1SAH 1: 125 (1786, 1801). Agrell Sthm 55 (1892). Frågeformulär, afsedda att ifyllas af arbetare. EkonS 1: 431 (1894).
-FYLLNAD.
1) till -FYLLA 1, = -FYLLNING 1. Wetterbergh Altart. 23 (1848). (Hovkitt användes) till ifyllnad i håligheter i hofven. Juhlin-Dannfelt 150 (1886).
2) (mindre br.) till -FYLLA 2: utfyllnad, komplement; tillägg; jfr FYLLNAD 4, -FYLLNING 2. (De senare delarna av Rudbecks Atlantica) innefatta .. ifyllnader till de i första delen uppdragna konturerna. Atterbom Minnest. 1: 99 (1847). Larsson Solsid. 25 (1910).
-FYLLNADS-FRÅGA, r. l. f. pedag. till -FYLLNAD 2: fråga som utgöres av en ofullbordad sats, vilken det åligger den svarande att utfylla. Bergqvist Fråg. 82 (1898).
-FYLLNING.
1) till -FYLLA 1: handlingen att fylla i; äv. konkret: det som fyller ngt l. varmed ngt fylles; jfr -FYLLNAD 1. Möller (1790, 1807). Vagnarna stadna till ifyllning midt emellan gräfvarne. Hazelius Bef. 187 (1836). För ifyllningen göres ett sprundhål å locket (på brännvinsfatet). Leufvenmark Vin. 1: 25 (1869). särsk. (†) övergående i bet.: påfyllning, ”tappning”. Friskt Pyrmonter- och Bitter-vattn, af detta årets ifyllning. DA 1771, nr 150, s. 4.
2) till -FYLLA 2: utfyllnad; tillägg; kompletterande, tillsättande, inskrivande; äv. konkret(are). Så, som Gozzi behandlat dessa sagor, är det egentligen blott contourer af en mästarhand — men ifyllningen .. fattas. Atterbom Minn. 107 (1817). Formulärblanketter, afsedda för ifyllning af taxesatser. SFS 1892, nr 56, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content