SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-LAGA, -ning. (i sht i fackspr.) gm (ut)fyllning laga (ngt). Sålunda påpekades, hurusom förvittrade stenar (å kungl. slottet) här och hvar måst ilagas med cement. SD(L) 1898, nr 335 A, s. 2. VgFmT II. 8—9: 118 (1908).
Spoiler title
Spoiler content