SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-EXAMEN. (numera bl. i Finl.) inträdesprövning (till skola l. skolklass). Frey 1843, s. 369. FFS 1896, nr 31, s. 3. Almquist Nordlund 7 (1919).
-EXAMINERA, -ing. anställa inträdesprövning med (ngn); vid dylik prövning godkänna till intagande (i lärovärk l. skolklass o. d.). Vid inexamineringen lägges särdeles vigt på innanläsning. BerRevElLärov. 1843, Bil. K. Ett antal nya elever, inexaminerade i slutet af Augusti. Nodermann Profår. 3 (1902).
-EXERCERA.
1) gm exercis bibringa (ngn) soldatutbildning; utbilda l. undervisa l. göra (ngn) hemmastadd (i en färdighet l. vetenskap o. d.). På långt afstånd hörde (man) huru .. (pojken) inexercerades i vetenskaperna. Palmblad Nov. 4: 154 (1845, 1851). (Han) hade .. uppsatt och inexercerat en corps frivillige. BL 14: 154 (1847). TurÅ 1911, s. 83.
2) gm exercis l. (metodiska) övningar bibringa (en färdighet, kunskaper o. d.), exercera in. Wetterbergh Sign. 104 (1843). Militärisk anda och disciplin kunna icke under några månader inexerceras. KrigVAH 1881, s. 216. Det kräfdes tjogtals öfningstimmar, innan korstecknen blifvit väl inexercerade. Rydberg Vap. 366 (1891). Siösteen ModBelg. 299 (1906).
Spoiler title
Spoiler content