SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
INEXPRESSIBLER, sbst. pl.
Etymologi
[av eng. inexpressibles, till inexpressible, som icke kan uttryckas i ord, outsäglig, onämnbar, av in- (se IN-, pref.2) o. expressible, till express, uttrycka, besläktat med EXPRIMERA]
(†) eufemistisk benämning på benkläder: ”onämnbara”. Jag .. ref ett hål på mina inexpressibler. Wetterbergh Hemma 52 (1856). Anm. Den eng. formen nyttjades äv., sannol. oftare. Andersson (1845). WoJ (1891).
Spoiler title