SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
INEXAKT in1äksak4t, adj. -are; n. o. adv. =.
Etymologi
[jfr t. inexakt, eng. o. fr. inexact; av IN-, pref.2, o. EXAKT]
icke fullt exakt, icke fullt riktig, i ett l. flera hänseenden oriktig l. felaktig, mindre noggrann, onöjaktig. Andersson (1845). Då sinnesvillorna hos den friske alltid utgöra ett ojemförligt ringa antal mot de exakta föreställningarne, så justeras vanligen, genom jemförelsen med öfriga egna och andras iakttagelser, den inexakta uppfattningen och villan inses. Hygiea 1864, s. 260. Lösryckta, inexakt återgifna ställen (hos Machiavelli). Bolin Statsl. 1: 30 (1868). MeddSlöjdF 1899, 2: 79.
Avledn.: INEXAKTHET, r. l. f. 3NF 14: 919 (1931).
Spoiler title