SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
INNATURALISERAD, p. adj.
Etymologi
[jfr eng. innaturalized; av IN-, pref.1, o. NATURALISERAD]
(†) naturaliserad; acklimatiserad. Utsädes-Frö, om det icke af Svensk innaturaliserad växt kan fås .. måste man väl sig förskaffa ifrån närmaste utrikes ort. Salander Gårdsf. 227 (1758). (Om den till Västindien inflyttade europén övervunnit en viss sjukdom) kan han anse sig såsom innaturaliserad i detta Climatet. Oldendorp 1: 212 (1786).
Spoiler title
Spoiler content