SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INSPEKTRIS in1späktri4s l. -spek-, f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. inspectrice, fem. till inspecteur (se INSPEKTÖR)]
kvinnlig inspektör. Schulthess (1885). Verd. 1889, s. 158. Inspektrisen över sjuksköterskeväsendet. SFS 1920, s. 554. Inspektris och sakk(unnigt) biträde i fråga om kvinnlig slöjd. SvD(A) 1922, nr 102, s. 5. — jfr BOSTADS-, SLÖJD-, YRKES-INSPEKTRIS m. fl.
Spoiler title
Spoiler content