SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TELEFONERA, -ing. gm telefonering sända (ett meddelande o. d.) in (till ngt ställe o. d.), telefonera in. SD(L) 1904, nr 112, s. 2. särsk. telef. med avs. på telegram som medelst telefon befordras till telegrafstation l. från telegrafstation till vederbörande adressat. SD(L) 1894, nr 357, s. 7.
-TELEGRAFERA, -ing. gm telegrafering sända (ett meddelande o. d.) in (till ngt ställe o. d.), telegrafera in. PT 1900, nr 40, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content