SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTELLEKTUAL, numera bl. ss. första ssgsled in1täläk1a3l~ l. -tel-, adj.
Etymologi
[jfr t. intellektual; av lat. intellectualis, avledn. av intellectus (se INTELLEKT). — Jfr INTELLEKTUELL]
1) (†) i uttr. intellektual åskådning, intellektuell åskådning (se INTELLEKTUELL 1 a). Hermes 1821, 2: 63. SvLittFT 1836, sp. 449.
Ssg: (2) INTELLEKTUAL-VÄRLD. (numera knappast br.) översinnlig, blott för tanken fattbar värld. Phosph. 1813, s. 236. De otaliga försök, som gjorts att låta den ändliga världen kontinuerligt framgå ur intellektualvärldens högsta princip. Nilsson SvRom. 300 (1916).
Spoiler title
Spoiler content