SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTELLIGIBEL in1täligi4bel l. -tel-, l. intäl1-, adj. -bla. adv. -T.
Etymologi
[jfr fr. intelligible; av lat. intelligibilis, begriplig, förnimbar, avledn. av intelligere (se INTELLIGERA)]
filos. som är fattbar blott för tanken, översinnlig; motsatt: sensibel. En intelligibel, öfversinnliga varelsers verld. Boëthius Kant 135 (1797). Det verkliga och dess förhållande til det blott intelligibla. Höijer 2: 158 (1799). Nyblæus Forskn. I. 2: 40 (1875). Larsson Spinoza 236 (1931). jfr: Ett människans förtidliga, ”intelligibla”, syndafall. 2NF 19: 25 (1913).
Spoiler title
Spoiler content