SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTERNAT in1tærna4t l. -tär- l. -ter-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. internat; av fr. internat; avledn. av interne (se INTERN)]
läro- l. uppfostringsanstalt vars elever bo inom densamma, hemskola (se d. o. 4), helpension (se d. o. 1). Samtiden 1872, s. 439. Skolan (i Jakobstad) är internat och dess bestämmelse är att utgöra en bildningsanstalt för andesvaga, slöa och idiotiska barn. KLundberg (1888) hos Alopæus Abnormsk. 22. SvD(A) 1933, nr 221, s. 1.
Ssgr: INTERNAT-SKOLA, r. l. f. Sylwan (o. Bing) 1: 522 (1910). Internatskolan på Lundsberg. SvD(A) 1918, nr 340 A, s. 4.
-SYSTEM. Verd. 1884, s. 203. Solbacka Läroverk (realskola efter internatsystem). SvD(B) 1920, nr 109, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content