SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTERNATIONALISERA in1ternat1ʃωnal1ise4ra, äv. -aʃ1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr eng. internationalize; avledn. av international (se INTERNATIONELL)]
göra internationell; särsk. folkrätt. lägga (ett område o. d.) under flera nationers (numera i vissa fall nationernas förbunds) kontroll l. bestämmanderätt o. dyl. l. öppna (ngt) för alla nationers begagnande l. intressen o. d. SD(L) 1898, nr 212, s. 4. Kielkanalen skall (enligt Englands fredsvillkor) internationaliseras. Steffen Krig 1: 140 (1914). (Förenta staternas 1909 framförda förslag) om de mandschuriska järnvägarnas internationalisering. 2NF 23: 1505 (1916). Östergren (1929).
Spoiler title
Spoiler content